Om MiladForlag

Bla ned for å lese mer om oss

MiladForlag er et norsk forlag som utgir diverse litteratur. Vi tilbyr bøker som er fordomsfrie, og som har en faktabasert tilnærming til det flerkulturelle Norge. Vi tar sikte på å utgi både klassiske verk, temabøker og barne- og ungdomslitteratur.

 

MiladForlag har troen på troen. Vi ønsker å bidra til en positiv bevisstgjøring rundt folks religiøse overbevisning. Det innebærer å samarbeide med alle gode krefter. Hvis du har en idé, vil skrive for oss eller har andre innspill, så kontakt oss gjerne på post@miladforlag.no.

 

MiladForlag drives på frivillig basis. Hvor mye litteratur vi får gitt ut, er derfor avhengig av tilgjengelige midler. Om du ønsker å støtte oss, kan du gi ditt bidrag til MiladForlag, kontonr.: 0539.54.92103 eller via VIPPS 83182. Takk!